in

SOALAN CONTOH MEDSI 2023 : CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN TERBARU

SOALAN CONTOH MEDSI

SOALAN CONTOH MEDSI 2023 : CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN TERBARU

Sedia maklum, Ujian MEdSI (Malaysian Educators Selection Inventory) adalah ujian saringan untuk kemasukan ke Program Pengajian Pendidikan lepasan STPM/Setaraf ke Institut Pengajian Tinggi Awam.

MEdSI telah dibangunkan untuk mengukur kualiti intrinsic calon guru dari segi Personaliti, Minat Kerjaya, Nilai Integriti dan Kecerdasan Emosi.

MEdsi telah digubal oleh Jawatankuasa Pembinaan Instrumen MEdsi yang terdiri daripada sekumpulan dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA).

Baca juga: PANDUAN INTERCHANGE NO PLATE KERETA/MOTOR : CARA DAN HARGA

CONTOH JAWAPAN TERBARU SOALAN MEDSI

Contoh Soalan & Jawapan Ujian MEDSI Bahagian Personaliti

Bahagian ini mengandungi 110 soalan:

1. Sumbangan saya tidak patut dilupakan

I = Sangat tidak setuju

II = Tidak setuju

III = Setuju

IV Sangat setuju

2. Nasib saya ditakdir malang, apa yang saya buat tentu ada kesilapan

I = Sangat tidak setuju

II = Tidak setuju

III = Setuju

IV Sangat setuju

3. Saya kurang senang hati jika ada prestasi orang lebih baik daripada saya

I = Sangat tidak setuju

II = Tidak setuju

III = Setuju

IV Sangat setuju

4. Saya berpendapat kurang sesuai menentukan matlamat hidup sebelum kerja

I = Sangat tidak setuju

II = Tidak setuju

III = Setuju

IV Sangat setuju

5. Saya segan ucap tahniah kepada rakan sejawat yang mencapai prestasi cemerlang

I = Sangat tidak setuju

II = Tidak setuju

III = Setuju

IV Sangat setuju

Contoh Soalan & Jawapan Ujian MEDSI Bahagian Kerjaya

Bahagian ini menganduni 60 soalan:

1. Menyumbangkan idea dalam perbincangan

I = Sangat tidak setuju

II = Tidak setuju

III = Setuju

IV Sangat setuju

2. Tidak suka majikan, tetap mematuhi arahannya

I = Sangat tidak setuju

II = Tidak setuju

III = Setuju

IV Sangat setuju

3. Bekerja secara sendirian

I = Sangat tidak setuju

II = Tidak setuju

III = Setuju

IV Sangat setuju

4. Kerja ada sesuatu sistem yang teratur

I = Sangat tidak setuju

II = Tidak setuju

III = Setuju

IV Sangat setuju

5. Beajar dengan orang yang berilmu pengetahuan

I = Sangat tidak setuju

II = Tidak setuju

III = Setuju

IV Sangat setuju

Contoh Soalan Medsi : Bahagian Integriti

Bahagian ini mengandungi 70 soalan:

1. Berani mencuba sahaja jika tida risiko

I = Sangat tidak setuju

II = Tidak setuju

III = Setuju

IV Sangat setuju

2. Jika berusaha, tanpa erja yang tidak dapat diselesaikan

I = Sangat tidak setuju

II = Tidak setuju

III = Setuju

IV Sangat setuju

3. Dosa merebut keuntungan bukan halal boleh ditebus melalui pemberian derma

I = Sangat tidak setuju

II = Tidak setuju

III = Setuju

IV Sangat setuju

4. Jika ada kehendak, kerja rumit pun boleh selesai

I = Sangat tidak setuju

II = Tidak setuju

III = Setuju

IV Sangat setuju

5. Saya benci orang yang ditimpa kemalangan meminta derma

I = Sangat tidak setuju

II = Tidak setuju

III = Setuju

IV Sangat setuju

6. Jasa baik orang haruslah sentiasa diingati

I = Sangat tidak setuju

II = Tidak setuju

III = Setuju

IV Sangat setuju

7. Selama saya telah bersungguh-sungguh berusaha, gagal atau berjaya adalah kurang penting lagi

I = Sangat tidak setuju

II = Tidak setuju

III = Setuju

IV Sangat setuju

Bahagian Kecerdasan Emosi

Bahagian ini menganduni 60 soalan:

1. Saya selalu awas ucapan saya

I = Sangat tidak setuju

II = Tidak setuju

III = Setuju

IV Sangat setuju

2. Saya sering berasa sunyi senyap

I = Sangat tidak setuju

II = Tidak setuju

III = Setuju

IV Sangat setuju

3. Apa orang menentang saya, saya akan menunjuk masam uka

I = Sangat tidak setuju

II = Tidak setuju

III = Setuju

IV Sangat setuju

4. Emosi orang lebih tepat dibaca daripada bahasa bukan lisan

I = Sangat tidak setuju

II = Tidak setuju

III = Setuju

IV Sangat setuju

5. Kecerdasan emosi adalah penting untuk menjalin hubungan baik

I = Sangat tidak setuju

II = Tidak setuju

III = Setuju

IV Sangat setuju

FORMAT UJIAN MEDSI

 1. Terdiri 300 soalan dan dijawab dalam masa 1 Jam
 2. Mempunyai 4 bahagian
 3. Bahagian 1 : Personaliti 110 item
 4. Bahagian 2 : Minat kerjaya 60 item
 5. Bahagian 3 : Nilai intergriti 70 item
 6. Bahagian 4 : Kecerdasan emosi 60 item
 7. MEdsi adalah berbentuk aneka pilihan

PANDUAN JAWAB UJIAN MEDSI

 1. Calon boleh menyemak sama ada LAYAK atau TIDAK untuk menduduki MEdSI di laman Web www.mpm.edu.my
 2. NAMA TEMPAT untuk menduduki MEdSI adalah DIPILIH OLEH CALON SENDIRI ketika mengisi permohonan on-line kemasukan pelajar melalui laman web www.mohe.gov.my
 3. SEMAKAN TEMPAT menduduki juga melalui laman web MPM (Majlis Peperiksaan Malaysia).
 4. TIADA BAYARAN DIKENAKAN untuk menduduki MEdSI.
 5. MEdSI hanyalah untuk calon-calon yang memohon Program Pendidikan pada pilihan 1 dan 2 sahaja ketika permohonan on-line dahulu.
 6. Ujian MEdSI adalah ujian personaliti untuk menguji MINAT CALON TERHADAP PROFESSION KEGURUAN, INTEGRITI, KECERDASAN EMOSI dan PERSONALITI GURU.
 7. Soalan ujian MEdSI mengandungi 300 SOALAN dan perlu dijawab dalam masa 1 jam.
 8. JAWAPAN perlu diberi dalam bentuk YA atau TIDAK sahaja.
 9. Ujian MEdSI hanya diadakan apabila pengambilan pelajar dibuka dan secara AUTOMATIK ujian MEdSI akan ditawarkan jika calon memohon Program Pendidikan pada pilihan 1 dan 2 bergantung kepada kelayakan calon samada memenuhi syarat program yang dipohon atau tidak.
 10. Ujian MEdSI hanya SAH untuk sekali menduduki sahaja.
 11. Ujian MEdSI adalah ujian khas kepada calon-calon yang memohon kemasukan ke Program Pendidikan seperti ISMP (Ijazah Sarjana Muda Pendidikan) dan DPLI (Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RUMAH LELONG LPPSA

RUMAH LELONG LPPSA 2022 : CARA BELI & PENGALAMAN